Prevádzka STK: Ul. Kpt. Nálepku 49, 924 01 Galanta Tel: +421 948 325 500

TK a EK

PDFPovinné značenie nákladných vozidiel PDFRetroreflexné pásy
Montáž a umiestnenie podľa predpisu EHK 48 PDFKategórie vozidiel
(priloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z.) PDFSadzobník pokút TK PDFZaťaženie vozidiel pri TK PDFTachografy + VIN

 

KEDY TECHNICKÚ (EMISNÚ) KONTROLU
NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ?

 

- Ak nepredložíte ustanovené doklady
- Ak nemožno naštartovať motor
- Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
- Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo
- Ak vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.
Prevádzkovateľ (vodič) vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, zaťažené (v zmysle zákona č. 519/2011 Z.z. a vyhláškou č. 2/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.2.2012! – viď príloha) a s povinnou výbavou!

AKÉ DOKLADY MUSÍTE PREDLOŽIŤ KU KONTROLE VOZIDLA?

a) Technická kontrola pravidelná a administratívna
1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
2. platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
3. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu).
Pozn. Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

b) Technická kontrola opakovaná
• doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v jednotlivých odsekoch a) až e)) a protokol z predchádzajúcej kontroly.
Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole a vizuálne chyby nebezpečné) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

c) Technická kontrola zvláštna
osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou.

d) Emisná kontrola pravidelná
1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
2. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu).
Pozn. Pri emisnej kontrole vozidlá záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

e) Emisná kontrola zvláštna
• doklady podľa odseku d) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z., v prípade dovozu vozidla zo zahraničia.

f) Emisná kontrola administratívna
• doklady podľa odseku d)

 

Dokument http://stk-racing.sk/stk-racing-galanta-PKpolitika.pdf